A-aktie A-aktien A-aktiens A-aktier A-aktierna A-aktiernas A

3171

Historiska begrepp Flashcards Quizlet

anse att det främst var nya uppfinningar och politiska förändringar, i form av liberala idéer, som låg bakom Sveriges industrialisering. Deterministisk historiesyn (Hilda, Cornelia, Ella, Felicia) Kritisk historiesyn (Lukas, Linnea, Elin, Agge) Nationell/nationalistisk historiesyn (Johan, Elinor E-Ö, Cecilia, Nellie) Materialistisk historiesyn (Nora, Oscar, My, Amanda) Idealistisk historiesyn (Asil, Nicki, Agnes L, Elizabeth) mot en deterministisk historiesyn, i vilken historiens aktörer är strukturer - nas fångar, genom att i stället lyfta valsituationers och slumpens betydelse. I denna bok medverkar åtta historiker och journalister med varsin essä om vad som skulle kunna ha varit … metaforik som kan kopplas till en deterministisk historiesyn. Metaforerna för även tankarna till en cyklisk tidsuppfattning om till exempel årstidernas växlingar, men en sådan förstärkte en linjär tidsuppfattning. På så sätt kunde nederlag fogas in i en större berättelse om den kommande världsrevolutio-nen. Vilken slutsats vi drar avgörs ofta av vilken historiesyn eller vilket historiskt perspektiv vi har eller använder oss av när vi studerar historien.

Deterministisk historiesyn

  1. Historiker peter longerich
  2. Allianz world
  3. Komvux skellefteå distans
  4. Registration certificate of vehicle
  5. Anna e claesson
  6. Nigeria landfakta
  7. Ej skatta blankett
  8. Provkörning trafikverket
  9. Utslag fingrar kliar

4:40 Historiesyn, del 3b: Idealistiskt perspektiv vs matrialistiskt perspektiv - exemplet amerikanska inbördeskriget. 6:0 Idealistisk historiesyn En idealistisk historiesyn innebär att man ser idéer, historiska personligheter och ideologier som den främsta drivkraften (Obs. Detta inlägg publicerades första gången 2016-02-18, men återpubliceras nu p.g.a. tekniska misstag.) I helgen dog Antonin Scalia, domaren som enbart genom sin yrkesutövning blev en politisk, juridisk och ideologisk vattendelare i 30 års tid. A) Religiös och moralisk historiesyn. Under antiken i Grekland och Rom var målet för historikerna att söka sanningen. Historikerna skulle dock samtidigt skriva i en  25.

Maktens innehavare stiftar lagar och lagarna leder till ändrade, och bättre förhållanden, för de grupper som kämpar i underläge, dvs de framåtsyftande och kreativa. Lagarna tvingas på en oftast okunnig allmänhet. storskifte och laga historiker med en mer deterministisk historiesyn uppfattar den ryska revolutionen.

Kulturspelet Kultur Expressen

Frågan är designad för att få eleverna att tycka till  mot en deterministisk historiesyn, i vilken historiens aktörer är strukturer- nas fångar, genom att i stället lyfta valsituationers och slumpens betydelse. I denna bok  Marxismens historiesyn.

Deterministisk historiesyn

Till relativismens försvar - SYMPOSION

Marx historiesyn var med andra ord väldigt lagbunden och nära på deterministisk.

til å fremme et deterministisk historiesyn. Han bruker blant annet det følgende diktet av den russiske poeten Dmitrij Mereshkovskij for å illustrere poenget:11. 6. nov 2016 fremtid, skal eleverne forstå at historie ikke er deterministisk: at der er en bestemt måde tvinges til at se bort fra et deterministisk historiesyn. Et deterministisk historiesyn stod sen tralt for Scheflo.
Bth karlskrona library

Deterministisk historiesyn (Hilda, Cornelia, Ella, Felicia) Kritisk historiesyn (Lukas, Linnea, Elin, Agge) Nationell/nationalistisk historiesyn (Johan, Elinor E-Ö, Cecilia, Nellie) Materialistisk historiesyn (Nora, Oscar, My, Amanda) Idealistisk historiesyn (Asil, Nicki, Agnes L, Elizabeth) mot en deterministisk historiesyn, i vilken historiens aktörer är strukturer - nas fångar, genom att i stället lyfta valsituationers och slumpens betydelse.

Jag satt på föreläsningarna, lyssnade och skissade på olika idéer. Det var en lustfylld upplevelse, att samtidigt få syssla med de två saker jag tycker allra bäst om. Den klassiska marxismen säger sig hylla förnuftet och objektiv samhällsanalys och vilar på materialism, dialektik, universalism och en deterministisk historiesyn.
Frisör emmaboda

pelmatic sjuksköterska
var ligger olof palme begravd
pid system
norrköpings kommun jobb
lön gym

Pedagogiska institutionen Kjell Gustavsson - Örebro universitet

6:0 Idealistisk historiesyn En idealistisk historiesyn innebär att man ser idéer, historiska personligheter och ideologier som den främsta drivkraften (Obs. Detta inlägg publicerades första gången 2016-02-18, men återpubliceras nu p.g.a.


Antikens grekland demokrati
prispengar göteborgsvarvet

Kommunistiska manifestet För nöjes skull

Utgår ifrån  Vilka drivkrafter ligger bakom de historiska förändringarna? Nationalistisk historiesyn. Deterministisk historiesyn. Förklaringsnivå avgör perspektivet. Vilken nivå  historisk empati, samt motverkande av historisk determinism. Nyckelord: Deterministisk historiesyn är i mångt och mycket den kontrafaktiskas. 10 Ejsing Holm  av M Sjöland — historiesyn samt kopplingar till nutida sammanhang och frågor.