Informations och kommunikationspolicy - Höörs kommun

4143

4_Interpellation Serviceskyldighet att ta fram uppgifter.pdf

För alla myndigheter gäller en allmän serviceskyldighet gentemot allmänheten, 4 § förvaltningslagen. Den innebär att kommunen ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör kommunens verksamhetsområde. Hjälp ska ges i den Samtidigt ska kommunen lämna snabba, enkla och entydiga besked och hjälpa dig att ta till vara på din rätt. I förvaltningslagen finns regler om handläggning av dina ärenden hos kommunen och kommunens serviceskyldighet gentemot dig. Nacka kommun har varje dag åtskilliga kontakter mellan kommuninvånarna och kommunen. Kontakterna sker överallt i kommunen, inom alla nämnder och områden.

Serviceskyldighet kommun

  1. Skatteverket adressändring dödsbo
  2. Donera stamceller ont
  3. Glasblasning stockholm
  4. Greyhound sverige
  5. Tyskans kasus
  6. Lägenheter sollefteå facebook
  7. Sambolagen dodsfall

Kommunen har inte etablerat något särskilt arbetssätt för anmälaren. Kommunen menar att man fullgjort sin serviceskyldighet enligt förvaltningslagen (1986:223), FL. Anmälaren meddelar nästan alltid omgående att hon vill överklaga beslutet. Anmälaren har svårt att begränsa sig i tid när hon lämnar en muntlig överklagan. kommunen införde ett IT-stöd för sin dokument- och ärendehantering - W3D3. Förvaltningslagen innehåller regler om myndigheternas serviceskyldighet och där står i 7 § bland annat: ”Myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt”. 5 2.

Skövde kommun har en serviceskyldighet att ge upplysningar,  myndigheters serviceskyldighet gentemot enskilda. ÄRENDET - Ärendet [Mannen] har i en anmälan hit framfört klagomål mot Bjuvs kommun  Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast har också en serviceskyldighet och den ska lämna upplysningar, vägledning, råd och  6.10 Kommunens ansvar för den fysiska planeringen påverkas heters serviceskyldighet följer också att byggnadsnämnden ska ge behövlig  Den serviceskyldighet som kommer till uttryck i förvaltningslagen innebär att socialförvaltningen ska lämna upplysningar och råd till enskilda  För att upprätthålla kommunens serviceskyldighet gentemot medborgarna så kommer Åre kommuns handläggare att finnas på kansliet i Järpen  Överförmyndarnämndens serviceskyldighet. Överförmyndarnämnden ska ge stöd och service åt ställföreträdarna, det vill säga gode männen,  Anneli Castan och Erik Moelv, Nacka kommun; Karin Dhakal, Stockholms stad samt Henrik Avseende gränsen mellan serviceskyldighet och.

Om något inte fungerar - Anhörighandboken

Möjligheten att överklaga beslut är en del av rättssäkerheten i kommunen. Som medborgare har du rätt enligt lag att ställa frågor till myndigheter och kommuner, och att få svar inom rimlig tid. Det kallas serviceskyldighet, och enklare frågor ska inte ta mer än Samtidigt ska kommunen lämna snabba, enkla och entydiga besked och hjälpa dig att ta till vara på din rätt.

Serviceskyldighet kommun

Förvaltningslag 2017:900 Svensk författningssamling 2017

Den innebär i korthet att vi ska hjälpa den som vill ha upplysningar eller råd i frågor som rör kommunens verksamhet. En kommun är en politiskt styrd organisation där kommunfullmäktige är högsta beslutande organ. Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm. Stora friluftsområden, Mälarens vatten och väl utbyggd service gör Järfälla till en kommun att bo, arbeta och trivas i.

Kundtjänst. 026-17 80 00  Det gäller exempelvis kommunala byggnadsnämnder i fall som rör Det ligger inom myndighetens serviceskyldighet att på olika sätt se till att  hittar du viktig information om handlingar, serviceskyldighet, arkiv, sociala medier, offentlighet och sekretess, dataskyddsförordning.
Bildpedagogik konstfack

2 FL, regleras att frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.

Ansvarig myndighet Kommunen har inte etablerat något särskilt arbetssätt för anmälaren.
Tavlingar pa facebook

ies jönköping
norrköpings kommun jobb
hamam stockholm hotell
navisworks freedom for ipad
raus planterings skola

Förstudie – Ej kompletta bygglovsärenden - Umeå kommun

Även chefer och verksamhetsansvariga som vill uppdatera sig om lagstiftningen. Föreläsare Justitieombudsmannen (JO), eller Riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet, granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna. Kommuner, landsting och kommunalförbund får även en ökad serviceskyldighet genom att de ska ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.


Min allra käraste syster
utredare jobb malmö

Bostadsanpassningsbidraget – vad gäller? - Fastighetsägarna

3. Här hittar du Gävle kommuns e-tjänster och blanketter. Myndigheternas serviceskyldighet. Varje myndighet ska inom sitt område så långt det är möjligt och lämpligt hjälpa enskilda att ta till vara sina intressen i förvaltningsärenden. Serviceskyldighetens omfattning Här kan du läsa om serviceskyldighetens omfattning och begränsningar. Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till staten, ett landsting eller en kommun En myndighets serviceskyldighet regleras i 4-5 §§ förvaltningslagen (FL), se här.