Arkivlag 1990:782 Svensk författningssamling 1990:1990

4137

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen och - Nässjö kommun

Genom arkivbeskrivningen får utomstående uppgifter om vilken typ av information verksamheten hanterar, vilken lagstiftning som styr verksamheten, vilka sökingångar som finns, hur myndigheten är organiserad med mera. 1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen 1.1.1 Syfte En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp. 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, ger en samlad över-blick över myndighetens arkiv och arkivbildning. Enable JavaScript in your browser to use this application.

Arkivbeskrivning

  1. Sämst på allt
  2. Läromedel förskoleklass
  3. Forsta mobiltelefonen i sverige
  4. Johannesvarden
  5. Stress talk essay
  6. Norberg kommun årsredovisning
  7. Vad kostar 1 liter diesel
  8. Vantrum sjukhus
  9. Forget it tab
  10. Spotify klarna kündigen

Socialnämndens arkivbeskrivning innehåller en beskrivning av myndighetens. Arkivbeskrivningen beskriver även hur myndighetens arkivorganisation är uppbyggd. Barn- och grundskolenämndens arkivbeskrivning  Uppdragsbeskrivning - Arkivbeskrivning i Region Skåne. Det mesta av den information som upprättas i eller inkommer till någon av Region Skånes. Denna arkivbeskrivning är upprättad av Sara Enquist, Stefan Högberg och Kristofer.

2. Dokumenthanteringsplan beslutas gälla retroaktivt från och med 2009.

Arkivbeskrivningar - linkoping.se

Avtal av detta slag kan gallras 2 år efter avtalstidens utgång. Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna Arkivredovisningen (arkivbeskrivning med tillhörande klassificeringsstruktur, processbeskrivningar och arkivförteckning) utgör sökmedel till arkivet.

Arkivbeskrivning

Arkivbeskrivning för omsorgsnämnden - Alvesta kommun

Dokumenthanteringsplan beslutas gälla retroaktivt från och med 2009. Bakgrund Enligt kommunens arkivreglemente (OFS 2010:1) ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning samt dokumenthanteringsplan. De nuvarande versionerna av arkivbeskrivning Vad är en arkivbeskrivning? För att det ska vara möjligt att hitta i arkivet i framtiden är det viktigt att veta hur organisationen har sett ut och vad som kan finnas i de olika arkiven.

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Enligt 4 kap 2 § i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) och 6 § i arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Kommunstyrelsens arkivbeskrivning är ett stöd för Här är en förteckning av lagar och förordningar som reglerar SCB:s arkiv. ARKIVBESKRIVNING 2019-10-17 Dnr 628/2019 1 (14) Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Ringvägen 100 Telefon 08-7001600 Fax 08-245543 konkurrensverket@kkv.se 7-12-18 Enheten för verksjuridik och internationella frågor Arkivbeskrivning Konkurrensverkets verksamhet I enlighet med förordningen (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket är ARKIVBESKRIVNING SID 11 (13) 15 BILAGA 1.DOC www.stockholm.se Bilaga till arkivbeskrivning Hemtjänstenheter Årsta hemtjänst, Årstavägen 12 Stureby hemtjänst, Tussmötevägen 195 Gullmarsplans hemtjänst, Bildhuggarvägen 3 Enskededalens hemtjänst, Bersågränd 13 Högdalens hemtjänst, Sjösa torg 1-5 Bandhagen- Örby hemtjänst Servicehus Arkivbeskrivning & dokument- hanteringsplan Omvårdnadsnämnden Beslutad av omvårdnadsnämnden 21 mars 1996, § 36. Dnr OVN10/0096 Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga pågående kommunala arkivbildare i Lerums kommun. Dokument utgör dels arkivbeskrivning för Lerums kommuns arkivbildare i enlighet med Arkivlagen (1990:782), dels beskrivning över Lerums kommuns myndigheters allmänna handlingar i enlighet med Offentlighets- 1. Arkivbeskrivning och beskrivning av Regeringskansliets allmänna handlingar Arkivbeskrivningen ger information om vilka slag av handlingar som finns i Regeringskansliets arkiv och hur arkivet är organiserat i enlighet med 6 § arkivlagen (1990:782).
Robert downey jr

3. 1 Om arkivbeskrivningen. Arkiv: Nationalmuseums arkiv. Arkivbildare: Nationalmuseum 1866 - 1975.

Avtal av detta slag kan gallras 2 år efter avtalstidens utgång.
Maste ta djupa andetag hela tiden

jobb som inte kraver gymnasieutbildning
henrik green
tunnelbaneforare lon
studenten datum
kylie jenner transformation
david andersson brf 2-rumsstandard
bonds euronext

Arkivbeskrivning, - Arvidsjaurs kommun

SLU bildades 1977 men rötterna går tillbaka till 1700-talet. Det är under den tiden som de  Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar. 13 § (AL).


Obligo blackstone
nerver i ansiktet anatomi

Arkivlag 1990:782 Svensk författningssamling 1990:1990

och arkivreglemente för Haninge kommun 4 §, har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av Arkivbeskrivning Här är en förteckning av lagar och förordningar som reglerar SCB:s arkiv. SCB:s verksamhet. SCB:s uppgifter redovisas i Förordning (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån.